Långsamt stycke i C-dur (2017)

Violin, Viola, Guitar, Flute

Premierd in Nathan Milstein-salen, Kungl. Musikhögskolan.